آزمایشگاه مهندسی نرم افزار خودکار

درباره ما

به وب سایت آزمایشگاه مهندسی نرم افزار خودکار (ASE)، واقع در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف خوش آمدید. این آزمایشگاه تحت نظر دکتر عباس حیدرنوری اداره می شود. هدف ما در آزمایشگاه مهندسی نرم افزار خودکار پرداختن به موضوعات پژوهشی متنوع حوزه نرم افزار به خصوص در شاخه های تحقیقاتی زیر است

موضوع پژوهش های ما

در زیر تعدادی از موضوعات پژوهش های آزمایشگاه آورده شده است

رفتن به کاوش مخازن نرم افزاری

کاوش مخازن نرم افزاری

تحلیل داده های غنی موجود در مخازن نرم افزاری از جمله انبارهای کنترل نسخه کد، آرشیوهای ایمیل توسعه دهندگان، سیستم های دنبال کننده باگ و غیره به منظور کشف اطلاعات مفید و مرتبط با سیستم های نرم افزاری، پروژه ها و مهندسی نرم افزار.

رفتن به مهندسی نرم افزار برای برنامک های موبایل

مهندسی نرم افزار برای برنامک های موبایل

موضوعات تحقیقاتی حوزه مهندسی نرم افزار که با توسعه برنامک های موبایل مرتبط باشد، همچون کاوش خودکار نظرات کاربران فروشگاه های برنامک های موبایلی.

رفتن به تکامل نرم افزار

تکامل نرم افزار

تحقیق بر روی موضوعات مرتبط با نگهداری نرم افزار پس از توسعه اولیه آن.

رفتن به سیستم های توصیه گر در مهندسی نرم افزار

سیستم های توصیه گر در مهندسی نرم افزار

تحقیق بر روی کاربردهای سیستم های توصیه گر در حوزه نرم افزاری از جمله توصیه برنامه نویس یا متخصص برای پروژه های نرم افزاری.

آخرین اخبار