۱۶ دی ۱۳۹۶

درباره ما

به وب سایت آزمایشگاه مهندسی نرم افزار خودکار (ASE)، واقع در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف خوش آمدید. این آزمایشگاه تحت نظر دکتر عباس حیدرنوری اداره می شود، که صفحه شخصی ایشان از اینجا قابل دسترسی است.

هدف ما در آزمایشگاه مهندسی نرم افزار خودکار پرداختن به موضوعات پژوهشی متنوع حوزه نرم افزار به خصوص در شاخه های تحقیقاتی زیر است:

  • کاوش مخازن نرم افزاری
  • مهندسی نرم افزار برای برنامک های موبایل
  • تکامل نرم افزار
  • سیستم های توصیه گر در مهندسی نرم افزار
  • مهندسی معکوس و مهندس مجدد سیستم های نرم افزاری